Home Banner
Bezoekers 104074
Hosting by :
    Dinsdag 13 november 2018
Home
Bestuur
Lid worden
Activiteiten
Serre
Andere verenigingen
Foto's
Sponsors
Gastenboek
Vraag en aanbod
Nieuwsbrief
CaVeKa tijdschrift
Links
Contact
Inloggen
 
 
 

Welkom op de website van

Cactusclub AYLOSTERA Aalst vzw

De vereniging heeft als doel zijn leden kennis bij te brengen over cactussen en vetplanten d.m.v diavoorstellingen over bepaalde geslachten, de planten in de natuur, de planten in cultuur. Alsook via een eigen clubserre, om praktijkervaring op te doen.

 

Andere activiteiten zijn:

De jaarlijkse eendagsreis in binnen- of buitenland
De opendeurdagen in de clubserre.
Alle onze activiteiten voor leden en/of publiek zijn altijd toegang vrij.

     
   
     
 
Ledenvergadering 30 november 2018
   
Algemene vergadering door CCAA
   
Ik denk dat dit mijn moeilijkste bijdrage is aan ons tijdschrift. Samen met het bestuur zijn wij tot de vaststelling gekomen dat moeilijk wordt de vereniging in deze vorm in stand te houden. Te weinig leden op de ledenvergaderingen, te veel werk aan de serre. De serre zelf blijkt het probleem te zijn om nieuwe bestuursleden aan te trekken. De serre is nog altijd op privé terrein, ik had het graag op openbaar terrein gerealiseerd, maar daar was vanuit de lokale overheid geen interesse voor. Het is dan logisch dat wij de verzameling gaan afbouwen. Zonder verzamelingvereniging als vzw in stand te houden. Er kan overgeschakeld worden naar een feitelijke vereniging.
Tot daar de deur waarmee ik bij u in huis val.

Mijn voorstel
De vereniging is ontstaan in 1981 op basis van een samenwerking van leden van de Vriendenkring van het personeel van de stad Aalst. Tot op heden heeft deze vereniging geen interesse vertoond voor onze werking.
In 1994 zijn wij begonnen met de aanleg van een clubverzameling. Deze verzameling is uiteindelijk uitgegroeid tot de ruggegraat van de vereniging. De leden zelf tonen weinig interesse als het er op aan komt eraan te werken, laat staan over te nemen bij de vorming van een nieuw bestuur.
De ledenvergaderingen worden nog bijgewoond door maximaal 5 leden, buiten het bestuur.
Zelf wil ik uit het bestuur stappen gezien mijn ouderdom. Ik stuur deze vereniging sinds 1987. Dat is meer dan 30 jaar. Ik was dat al van plan om dit te doen in 2005. Maar onder de dreiging dat als ik uit het bestuur stap zullen er anderen volgen. De clubverzameling houdt eventuele opvolgers tegen om het bestuur over te nemen.
Sinds 1988 heb ik gepoogd om van de stad de nodige infrastructuur te verkrijgen om een cactussen- en vetplantenverzameling aan te leggen op openbaar terrein. Jarenlang heeft men ons voorgehouden te wachten tot een groot project waarin het zou kunnen geïntegreerd worden. Na zo veel jaren is er geen bereidheid gevonden : de planten zijn niet van hier, de drie heilige koeien van de stad lopen met alles weg (Carnaval, Eendracht en Okapi). Wij hebben heel wat grote projecten zien passeren (de Botermarkt, Schotte, de tunnel, Utopia en een hele reeks kunstwerken). De nodige aandacht hebben wij niet gekregen.
Ergens moeten wij de knoop doorhakken.
Ik stel voor dat er een nieuwe vereniging opgericht wordt met een zetel verschillend van mijn adres. Die vereniging krijgt de volledige bibliotheek ter beschikking en alle materiaal dat nodig is om een lokaal tijdschrift te maken. Een gedeelte van de financiële middelen kan overgemaakt worden. Een aantal planten voor de tombola kan ook verkregen worden. Indien er een clubverzameling kan aangelegd worden kunnen wij voor een groot deel voorzien. Ik geef de raad te zoeken naar een ruime vereniging dat vooral de Vlaamse Ardennen (Aalst .. Oudenaarde) afdekt, maar mag ook over de hele provincie Oost-Vlaanderen gaan. Lokaal en eventuele verzameling wordt best geïntegreerd in een provinciaal domein.
De verzameling aan de Noenstraat moet weg. Wij hebben een jaar om de serre leeg te maken.
Wat met de verzameling en het gros van de financiele middelen?
Wij hebben bijna 25 jaar met de verzameling de club in stand gehouden en heel wat bezoekers mogen ontvangen. De hobby is hiermee gedeeltelijk in stand gehouden. De verzameling kunnen wij niet houden. Ik stel voor dat wij ze te gelde maken en het resultaat overmaken aan goede doelen. Wij kunnen dat niet verdelen onder de leden, laat staan het bestuur. Statutair en de wetgeving rond vzw zijn er bij de vereffening aan bepaalde verplichtingen te voldoen.
Wij hebben normaal gezien voldoende brandstof om nog een winter door te komen. In april verwijderen wij de slechte planten. In mei maken wij zo veel mogelijk stekken. In juni organiseren wij verschillende verkoopdagen. Enkele grote planten willen wij niet vernietigen maar te gelde maken. Die kunnen dan afgehaald worden tot eind augustus. Wat in september niet weg is wordt gecomposteerd en het volgende jaar verbrand. Wij kunnen moeilijk betalen om overwegend water naar het containerpark te vervoeren. In oktober wordt dat materiaal weggevoerd dat er niet meer mag/kan blijven.
Op het einde van het jaar maken wij de rekening en bepalen hoeveel naar welk goede doel gaat.
In november een bijzondere Algemene Vergadering om dit voor te leggen. Volgend jaar in maart een AV om het concreet plan voor te stellen. In december een afsluitvergadering. Geen ledenvergaderingen vanaf 2019.
Jef Keymeulen

De bemerkingen van Bob
Wat doen we als er niemand bereid is de club verder te zetten met de bibliotheek (mag bij mij blijven staan), nationaal tijdschrift (er zijn denk ik ongeveer 1500 jaargangen alles bij elkaar), andere zaken die de club heeft aangekocht?
Ik zou de vergaderingen volgend jaar gewoon laten doorgaan. Sprekers en zaal zijn al vast gelegd, weliswaar onder voorbehoud. Zo kunnen ze ons niets verwijten. Anders geeft dat de indruk dat we er nu al mee stoppen, wat volgens mij zeker nog niet het geval is. We moeten ze de kans geven om zelf op de proppen te komen met een oplossing. De club heeft tenslotte geld genoeg. Misschien worden ze dan toch nog wakker de leden.
Hopelijk is er opvolging. Ik wil hen wel bijstaan, maar dan enkel als ik kan blijven doen wat ik nu doe. De club echt leiden is denk ik niks voor mij. Er zouden toch 3-4 mensen bereid moeten gevonden worden om de club verder te zetten. Minder is volgens mij niet haalbaar. Er zal natuurlijk minder te organiseren zijn als de serre er niet meer is. De vraag is natuurlijk of de club dan nog lang leefbaar gaat zijn. De serre is/was de ruggengraat van de club.
Ik zou de serre vanaf mei elke zaterdag open doen om de uitverkoop van de planten te doen. Ik denk dat we anders niet gaan toekomen om alles zoveel mogelijk weg te krijgen. De opendeurdagen (als ik me niet vergis op zondag 26 juni 2019) zoals we al hebben afgesproken (we zijn ingeschreven). Na ODD zien wat er nog overblijft.
Wat de reis betreft, zou ik afwachten wat er op de vergadering uit de bus komt.
Ik vind het spijtig dat het zo is moet lopen. Ik zou het spijtig vinden als de club hellemaal zou verdwijnen.
Bob de Brouwer

Andere opmerkingen
Lieven De Winne : Als de club doorgaat blijft hij zeker en vast lid. Bestuursfunctie wil hij niet meer opnemen.
Julien Braeckman : Spijtig dat de club stopt. Hij zou willen dat de club voorgezet wordt, ook zonder serre.

Opmerkingen van de leden.
Deze zijn uiteraard welkom. Alle opmerkingen, voorstellen, opportuniteiten, wensen het liefst over maken via email op het adres :
bestuur@aylostera.be
Liefst niet telefoneren of sms’en, daar blijft geen spoor van over en het kost tijd.

Praktisch
Eerst en vooral kan het eetfestijn niet doorgaan wegens te weinig medewerkers. Alvast mijn dank voor dezen die zich hebben aangemeld om mee te werken. 15 op 24 is te weinig.
De vergadering van december kan niet doorgaan wegens het feit de spreker verontschuldigd is, hij mag zich niet meer in het donker verplaatsen.
Wij houden een Algemene Vergadering op vrijdag 30 november (in december kon geen andere datum gevonden worden). Deze vergadering heeft tot doel samen met zo veel mogelijk leden de situatie te bespreken. Na evaluatie van deze vergadering zullen wij zien hoe het volgende werkjaar er gaat uitzien.
Op 8 maart Algemene Vergadering om de stand van zaken bekend te maken.
Plantevenverkoop wordt georganiseerd van juni tot eind augustus.
In december 2019 Algemene Vergadering om de situatie af te sluiten.
Voorlopig wordt geen lidgeld betaald voor 2019. Wie al zou betaald hebben kunnen wij het eventueel terug storten.
Jef Keymeulen
   
 
   
 
 
 
     
   
     
 
 
Ledenvergadering
30 november 2018
 
Copyright © : 2009 - 2018 Cactusclub AYLOSTERA Aalst vzw. All rights reserved. Contact : bestuur@aylostera.be